Un arxiu de Benilloba

Fotografies i documents que han arribat a les meues mans. Si t’agrada, ajuda’m a fer que el fons comú no deixe de créixer. / Fotografías y documentación que han llegado a mis manos. Si lo disfrutas, no dejes de contribuir para que este fondo común continúe aumentando. / Pictures and documents that have come into my hands. If you enjoy it, please help me make this shared collection continue growing.

Llista de arxius  / Lista de archivos / Archive listing

Un arxiu fotogràfic de Benilloba (1): Celia Ibáñez Miró i famílies Doménech Santana, Gómez Herrero, Juliá Ripoll, Monllor Herrero, Mira Morelló, Pérez Doménech i Ripoll Segura.

Un arxiu fotogràfic de Benilloba (2): Consuelo Doménech Climent i famílies Basa García, Casanova Pastor, Espinós Crespo, Fajarnés Dolç, Javaloyes Herrero, Jorcas Herrero, Juliá Ripoll i Miró Martínez.

Un arxiu fotogràfic de Benilloba (3): Rafael Doménech Vilanova i famílies Espinós Crespo, Gómez Herrero, Guillem Mira, Herrero Doménech, Juliá Ripoll, Lloret Gisbert, Mayor Picó i Orta Sáez.

Un arxiu fotogràfic de Benilloba (4): família Bonet Julià.Un arxiu fotogràfic de Benilloba (6): famílies Francés Pérez i Seguí Ripoll.

Un arxiu fotogràfic de Benilloba (7): Amparo Leonor Picó Ivorra, Inmaculada Torregrosa Monllor i famílies Almiñana Reig, Bou Silvestre i Garzón Herrero.

Un arxiu fotogràfic de Benilloba (8): família García Carbonell.

Un arxiu fotogràfic de Benilloba (9) – La Segona República: César Cortés García i famílies Garzón Herrero, Herrero Doménech i Olcina Francés.

Un arxiu fotogràfic de Benilloba (10) – Corpus: famílies Basa García, Bonet Julià, Camps Herrero, García Carbonell, Gómez Herrero, Javaloyes Herrero, Jorcas Torregrosa, Olcina Francés, Pérez Doménech, Picó Ivorra, Ripoll Segura i Seguí Ripoll; així com Carmen, Fina, Joan, Haydée, Isabel, Manola, Manolo, Raquel, Roberto, Salvador i Sara.

Un arxiu fotogràfic de Benilloba (11) – Allende los mares: famílies Basa García, Bonet Julià, Carbonell Serna, Crespo Gadea, García Carbonell, Herrero Doménech, Javaloyes Herrero, Jorcas Torregrosa, Juliá Ripoll, Monllor Herrero, Olcina Francés y Seguí Ripoll; C. Cortés García, C. Doménech O’Connor, M. Garriga Vilanova, J. Miró Martínez i M. Ripoll Segura. 

Instruccions d’ús / Instrucciones de uso / Directions for use

Compartisc aquestes imatges i documents amb l’objectiu de disseminar el seu coneixement i evitar que es perden per sempre. Les meues instruccions d’ús són: pots descarregar-les per a ús privat; si les còpies en altres mitjans com a xarxes socials, has d’afegir tant el nom dels seus propietaris (entre parèntesis en el peu de foto) com el d’aquesta web, unaherrerodebenilloba.com; i si vas a reproduir-les en una altra web, un llibre o qualsevol altre tipus de mitjà de publicació, cal tindre la meua autorització per escrit i amb anterioritat, escriu-me a mercedescamps@me.com. L’ús comercial del contingut d’aquesta web no està permés.

Comparto estas imágenes y documentos con el objetivo de diseminar su conocimiento y evitar que se pierdan para siempre. Mis instrucciones de uso son: puedes descargarlas para uso privado; si las copias en otros medios como redes sociales, has de incluir tanto el nombre de sus propietarios (entre paréntesis en el pie de foto) como el de esta web (unaherrerodebenilloba.com); y si vas a reproducirlas en otra web, un libro o cualquier otro tipo de medio de publicación, has de obtener mi autorización por escrito y con anterioridad, escríbeme a mercedescamps@me.com. El uso comercial del contenido de esta web no está permitido.

By sharing these pictures and documents I aim to disseminate awareness and avoid them being lost forever. My directions for use are: you can download them for personal use; if you copy them in other media such as social networks, include the owners’s name (between brackets on the picture caption) as well as this website name (unaherrerodebenilloba.com); and if you plan to reproduce them in another website, a book or any other means of publication, you need to have beforehand my written authorisation, contact me at mercedescamps@me.com. Commercial exploitation of the contexts of this website is not allowed.

Aviso legal – Política de cookies – Política de privacidad